Uncategorized

Mục lục

Tử Dạ Ngô Ca

Văn án – Tiết tử

Hệ liệt 1 – Độc tự sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Phiên ngoại – Vết thương tình

.

Hệ liệt 2 – Trường tịch liêu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Phiên ngoại – Tuế hàn

.

Hệ liệt 3 – Tình nan tuyệt

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Phiên ngoại –

Advertisements

18 thoughts on “Mục lục

  1. Pingback: Vân Vũ Lâu
  2. Pingback: Vân Vũ Lâu
    1. mình dịch, không edit bạn ạ, và mình chỉ share cho bạn thân của mình thôi, bạn thông cảm

      mình lập ra wordpress này cũng chỉ vì sở thích, không nhằm mục đích có nhiều view, dịch truyện cũng là cách luyện vốn tiếng trung của mình, vì vậy cũng không cần cám ơn, ngược lại phải cám ơn bạn vì thích bộ truyện này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s